top of page

Grunder för en lyckad jakt på ringduva, med bulvaner.

För flera jägare börjar jaktsäsongen med ringduvan den 10 Augusti i Finland. Ringduvan jagas ofta vid utfodringar, hyggen i skogen eller vid åkerkanter. För alla jägare, är det inte självklart hur duvor jagas med bulvaner. Jakt på duvor med bulvaner har dock bedrivits i århundraden, runt om i världen.Diken och växtlighet brevid åkrar, erbjuder ypperligt skydd för jägare vid jakt.Jakten på ringduvan har blivit allt mer populär och fångsterna har ökat årligen. Stammen av ringduvor är riklig i Finland, duvorna kan få ungar två till tre gånger under en sommar. Denna snabbt flygande fågel har bra syn och är varsam, vilket gör att jakt med bulvaner kan vara utmanande. Detta gör jakten samtidigt väldigt intressant och lärorik. Duvköttet är även väldigt delikat och det går att tillreda väldigt mycket olika maträtter av det.


VAD och HUR? Med begreppet lockjakt anses att djuret som jagas, lockas in på skjutavstånd med olika metoder. Antingen med lockpipa eller bulvaner, ibland med dessa båda kombinerat. Lockjakt på duva sker vanligtvis vid åkrar, med bulvaner som hjälpmedel.

Sjöfåglar och övriga fåglar landar i regel, alltid i motvind och det gör även ringduvan. Fåglarna har lättare att landa i motvind och kan samtidigt se efter möjliga faror innan de landar. Bland en ätande duvflock, är det vanligtvis några fåglar som ser i medvind efter möjliga faror. Därför lönar det sej att placera några bulvaner med näbben i medvind, men de flesta i motvind.


Det finns några viktiga detaljer att tänka på med bulvanbilden. Duvorna behöver en klar och tydlig ankomst och landnings öppning. Duvorna landar gärna bland andra duvor, men flyger ogärna över duvorna som redan är på marken då de landar. Därför lämnas öppet utrymme i mitten av bulvanbilden. På detta sätt har fåglarna även en klar rutt att fly, vilket ger trygghetskänsla.
Jag går som nästa igenom några olika sätt att placera bulvanerna på, med ovannämnda saker taget i beaktande. Med bulvanbildens form och avstånd, kan vi reglera vart fåglarna skall landa. I främre delen av bulvanbilden läggs bulvanerna närmare varandra, än de som är längre bort. På detta sätt lämnar vi utrymme för fåglarna att landa på.


Denna bulvan formation kallas U- eller hästskoformen och är vanligt använd vid olika jakter på fåglar.


Passplatsen kan väljas antingen på sidan eller framför bulvanbilden, då kan skytten ta säkra och bra skott mot viltet. Det lönar sej även att tänka på var solen är placerad, fåglarna vill inte landa rakt mot solen. Denna bulvanbild ger trygghet åt fåglarna från alla håll. Det lönar sej att hålla avstånden måttliga, landningsområdet är bra att hålla vid ca. 20-25 meter från skytten. På detta sätt har skytten möjlighet till bra skott även ifall fågeln landar aningen utanför bulvanbilden eller ute på kanterna. Bulvanerna i främre kanten placerar jag 0.5-1 m från varandra men inte lika "svartvitt" som på bilden. Fåglarna sitter inte naturligt i en perfekt U-form, därför placeras även bulvanerna lite blandat men med formationen i tanke. De bulvanerna som är längre bak i formationen har även längre avstånd till de övriga bulvanerna, först 1-2 m mellan och de sista 2-3 m. Håll bulvanbilden på måttligt avstånd till skytten, att inte sista bulvanen är ute på 50 m från passplatsen. Det är lättare att låta fågel flyga ut lite ifall den kommer för nära, än att försöka skjuta på för långa avstånd.Den andra bulvanformation jag använt, kallas J-formen. Funktionsprincipen är densamma som med U-formen, en tydlig landningsöppning lämnas framför skytten.

Ringduvan är ingen stor fågel och dess fjädrar är inte tjocka, därför föredrar jag att skjuta med mindre hagel. Tycker inte att det behövs större storlek än 2,9mm hagel för duva. Det är smaksak, vilka patroner som används. Vissa föredrar att skjuta med större hagel, eftersom det inte lämnar lika mycke hagel i köttet.

Senare på hösten växer duvflockarna och det lönar sej att använda fler bulvaner. Detta för att bulvanbilden skall synas bättre från avstånd och locka in de större flockarna. Det finns gånger då duvorna inte alls är intresserade av bulvanerna, utan flyger förbi utan att visa något intresse. Då lönar det sej att gå igenom grunderna: Är bulvanbilden placerad mot vinden, var är solen, är bulvanbilden för "trång" eller är jägaren dåligt kamouflerad. Vanligtvis då dessa saker är i skick brukar det börja fungera, men ibland finns det dagar då fåglarna helt enkelt inte är brydda i bulvanerna och flyger långt förbi.

Ibland är turen eller kunskapen med och fint byte är resultatet! Av denna fina fågel kan sedan goda vilträtter tillagas. Några exempel är duvschnitzel, hamburgare, duvpast mm. Hoppas ni får en bra jakthöst med fina naturupplevelser och viltrika jakter.


1 446 visningar

Comments


Följ mig på instagram

Nicklas Peltola heter jag som är mannen bakom bloggen. Är bosatt vid kusten i Finland. Jakten är en stor del av mitt liv i dagens läge, därför vill jag även dela med mig av detta intresse genom bloggen åt er läsare.
 

  • Black Instagram Ikon
bottom of page